Pendaftaran Pengamal


  Bahagian bertanda * wajib diisi

A) Maklumat Peribadi

Foto

 

ID Pengguna * Nama *

Nama seperti dalam Kad Pengenalan

No IC *

Ditulis tanpa "-"

Kata Laluan *

Sekurang - kurangnya 8 karakter

No Telefon *

Ditulis tanpa "-"

Alamat Emel
Tarikh Lahir

 

Bangsa *

 

Status Perkahwinan *

 

Alamat *

 

 

Poskod *

 

Negeri *

 

Bandar *

 

Nama Bank No Akaun Bank
 

B) Maklumat Tambahan

Memiliki kenderaan sendiri?

 

Pernah menggunakan perkhidmatan GRAB / UBER?

 

Memiliki telefon bimbit android (versi 4.0 dan keatas)?

 

Memilik SPA sendiri?

 

C) Kelayakan

Jumlah Tahun Pengalaman Mengurut
Kelayakan : (senaraikan dari sijil, diploma, sarjana muda, sarjana, phd)
Bil Nama Program Tahun Tamat Program Nama Institusi / Agensi
1
2
3
4
5
Sijil Kemahiran (SKM), [Urutan Terapi]

 

Tahap SKM

 

Tahun Terima SKM

 

Muat naik Sijil Kemahiran lain
Bil Nama Sijil Muat Naik
1
2
3
4
5
Bidang Kemahiran

 

Pakej / perkhidmatan yang diliputi *  Saya telah membaca dan memahami polisi sebagai Pengamal MamaCare.my